Verkenners

Leeftijd: 
14 tot en met 15 jaar

Verkenners worden zich van hun omgeving en de maatschappij bewust. Ze maken grootse plannen en vinden het een erezaak die met succes te realiseren. Ze gaan op elke uitdaging in terwijl ze de banden met thuis stilaan loslaten. Over hun ouders, de klas, de leerkrachten en natuurlijk over zichzelf hebben ze een uitgesproken mening die ze vaak onder invloed van leeftijdsgenoten vormen. Verkenners voelen zich hierdoor soms erg onzeker en zoeken dan steun bij gelijkgestemde leeftijdsgenoten. Vrienden worden zeer belangrijk. Verkenners hebben intense sociale contacten, maar het gevoel van eenzaamheid is nooit ver weg. En last but not least: jongens ontdekken dat meisjes toch niet zo aanstellerig zijn en meisjes vinden jongens plots niet meer zo kinderachtig; Jongens en meisjes krijgen aandacht voor elkaar.