Verzekering

Waarvoor is uw kind verzekerd?en wat te doen bij een ongeval?

Als het lidgeld van uw kind op tijd is betaald, wordt het grootste deel ervan door ons overgeschreven naar de FOS-administratie, die voor al zijn leden een collectieve verzekering heeft afgesloten. Alle papierwerk in dat verband loopt dan ook via het FOS-kantoor.

Elk lid van FOS heeft zodoende een B.A. (burgerlijke aansprakelijkheids-) verzekering en een ongevallenverzekering. Voor de medische kosten is er wel een vrijstelling van 24,79 euro, die steeds ten laste van de ouders blijft. Eigen stoffelijke schade, verlies of diefstal is dus NIET verzekerd!

Een voorbeeldje om de gangbare procedure te schetsen:
Jan loopt tijdens een scoutsspel tegen een boom en houdt er een gekloven wenkbrauw en een gescheurd hemd aan over. De leiding brengt Jan naar een dokter of het ziekenhuis, waar hij de nodige zorgen krijgt toegediend. Er wordt een ongevalsaangifte ingevuld door de leiding en de arts zorgt voor de medische verklaring. Nu nog de handtekeningen van de verantwoordelijke leid(st)er en van de ouders erop en de aangifte wordt naar FOS gestuurd.

en wat nu?

De medische kosten worden in eerste instantie betaald door de ouders! Met de doktersbriefjes stappen zij dan naar de ziekenkas, waar zij een deel terugkrijgen EN een bewijs vragen voor de verzekering! Ook in geval van bijkomende medicatie moet een bewijsje aan de apotheker worden gevraagd. Als de behandeling ten einde is, kunnen al die betalingsbewijzen naar FOS worden gestuurd, die zorgt dat de verzekering instaat voor de terugbetaling (op de vrijstelling van 24,79 euro na).
Het gescheurde hemd wordt niet vergoed.