Lidgeld

Het lidgeld bedraagt dit jaar 55 euro.Dit dient altijd aan het begin van elk jaar gestort te worden op volgend rekeningnummer:

BE39 7330 5386 3019
Met mededeling: Lidgeld(jaartal)+[Naam vh kind] + [Tak]

Stuur daarna nog een mailtje naar info@dejolle.be, dit vergemakkelijkt de administratie.

Hierin is inbegrepen:

- Lidgeld van Fos
- De verzekering
- Het ledenboekje: ''t scheepsklokje
- Versturen van brieven en het ledenboekje
- Aankoop van spelmateriaal
- Gebruikskosten en energiekosten lokaal

Volgende zaken zijn NIET inbegrepen:

- Uitstappen
- Kampen
- Uniform
- Weekends
- ander evt. georganiseerde uitstappen of activiteiten binnen een tak

We proberen deze extra kosten te beperken of democratisch laag te houden.